Брзе контакт информације

Пронађите лако најбољи начин да нас контактирате.

icon_widget_image Ponedeljak - Petak: 08:00 - 16:00; icon_widget_image BAŠAIDSKI DRUM 62, 23300 Kikinda icon_widget_image (0230) 422-640 icon_widget_image office@toza.co.rs prodaja@toza.co.rs

Тоза Марковиц

Политика квалитета

Основно опредељење и непрекидна тежња Тозе Марковића д.о.о. Кикинда је постизање веће економичности и ефикасности пословања и потпуног задовољења захтева купаца асортиманом и врхунским квалитетом својих производа. За реализовање свог основног опредељења Тоза Марковић д.о.о. Кикинда, поставила је себи следеће задатке:

-Оријентисаност ка купцима;

праћењем њихових захтева,

проширењем асортимана производа,

сталним побољшањем квалитета,

смањењем броја рекламација.

-Максимална приврженост руководства развоју и континуираном унапређењу ефективности система управљања квалитетом;

-Отвореност за све заинтересоване стране (купце, добављаче, запослене, друштво и јавност) на унапређењу квалитета;

-Планирање квалитета,

Постављање циљева квалитета и праћење њиховог остваривања (повећање учешћа Тозе Марковића д.о.о. Кикинда на тржишту, развој нових технологија и производа, снижење трошкова, смањење шкарта, континуална побољшања);

-Редовно преиспитивање система управљања квалитетом, прикупљање, евидентирање и анализирање од значаја за побољшања и унапређења;

-Обезбеђење управљања ресурсима; како инфраструктуром, тако и људским ресурсима, при чему се нарочита пажња поклања образовању, обуци, компетентности и знању запослених; као и обезбеђењу хуманих и физичких фактора радне снаге.

Пост а Цоммент